Home

foto-naheffing-belasting-aanslag

In 2015 kunnen tussen de vijf en zes miljoen Nederlanders een naheffing verwachten van de Belastingdienst of men krijgt een lagere teruggave. In de meeste gevallen zal het gaan om een bedrag van rond de 150 euro, maar voor sommigen kan dit bedrag oplopen tot het dubbele, ongeveer 300 euro.

De naheffing komt voort uit het begrotingsakkoord uit oktober 2013 en zijn het gevolg van een afbouw van de heffingskortingen. Het begrotingsakkoord werd gesloten tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, SGP en ChistenUnie. Omdat de wijzigingen toen niet meer verwerkt konden worden door de Belastingdienst, worden deze bij de aangifte inkomstenbelasting 2014 doorgevoerd.

Volgens de Belastingdienst zijn inkomsten verkregen uit loon, AOW, pensioen en/of een andere uitkering en ook vakantiegeld, een 13e maand of een andere bijzondere beloning, winst uit onderneming en resultaat uit overig werk de omstandigheden wanneer er waarschijnlijk te weinig belasting is betaald.

Hoeveel naheffing moet u betalen?

Staatssecretaris Wiebes heeft een tabel opgesteld met daarin de bedragen van de naheffing die de verschillende inkomensgroepen gaan betalen. De overzichten zijn slechts een indicatie.

Bekijk de naheffing voor werknemers zonder dertiende maand

Bekijk de naheffing voor werknemers met dertiende maand

Een werknemer met een inkomen tussen de 50.000 en 56.495 euro met een dertiende maand moet de hoogste naheffing betalen, ongeveer 321 euro. Indien er geen dertiende maand is moet men maximaal 74 euro bijbetalen. Mensen die een inkomen hadden tot 20.000 euro krijgen geld terug. Deze teruggave kan maximaal 201 euro zijn. De naheffing is ook van toepassing op gepensioneerden.

Grotere afwijkingen zijn zichtbaar bij 13e maanden, winstuitkeringen en bonussen. Dat komt omdat over dit soort bijzondere beloningen vooraf geen rekening wordt gehouden met eventuele afbouweffecten op de algemene heffingskorting en/of afbouw van de arbeidskorting.

Aangifte doen over 2014 mogelijk vanaf 1 maart 2015

De door u te betalen voorlopige aanslag van 2014 kan te laag zijn geweest of de teruggaaf was te hoog. Het is mogelijk aangifte te doen over 2014 vanaf 1 maart 2015. Op dat moment kunt u exact zien hoeveel u moet betalen of terugkrijgt van de Belastingdienst. In de zomer van 2015 kunt u de aanslag over 2014 verwachten. In de aanslag die u dan ontvangt kunt u precies zien hoeveel u moet betalen of terugkrijgt.

Indien u moet betalen

Is het zo dat u moet betalen, dan krijgt u 4 maanden uitstel van betaling. U krijgt dus 4 maanden extra de tijd om de aanslag te betalen. Deze periode geldt naast de normale betalingstermijn, deze is 6 weken. Deze uitstel van betaling is van toepassing op alle aanslagen inkomstebelasting/premie volksverzekeringen en aanslagen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2014. De aanslagen kunt u verwachten na 30 april 2015, maar voor 1 juli 2016.

Bijbetalen of minder teruggave

Hoeveel u bij de aangifte inkomstenbelasting over 2014 meer moet betalen of minder terug krijgt dan u had verwacht (naheffing belasting) verschilt van persoon tot persoon.

Waar vind ik uitgebreide informatie?

Het beste kunt u gaan naar deze pagina van de Belastingdienst voor alle informatie over de naheffing belasting.